Rode bol_aquarel.png

Verhoogde fiscale aftrek voor een gift in 2020 en vermoedelijk ook in 2021

Giften vanaf 40 euro zijn voor 60 procent fiscaal aftrekbaar tot het einde van het jaar.Steun clownsbezoeken aan bewoners in zorgvoorzieningen!


Wil jij onze bezoeken & vormingen een extra duwtje in de rug geven?

Dat duwtje schenkt vele mensen een warme glimlach!

Dat kan via rekening BE31 7330 4348 7655 van Contactclowns Talking Stick.


Scan deze QR code met je smartphone om meteen te doneren:Wie op jaarbasis minstens 40 euro schenkt aan Contactclowns Talking Stick, ontvangt een fiscaal attest. Dit attest geeft je een uitzonderlijke belastingvermindering van 60 procent voor de stortingen in 2020. Bijvoorbeeld: een gift van 40 euro kost je eigenlijk 16 euro; een gift van 100 euro kost je 40 euro. Met jouw steun maken wij samen een warm verschil!


En in 2021! Omdat de gevolgen van corona nog steeds doorwegen, ligt er een wetsvoorstel op tafel om de maatregelen die in 2020 genomen zijn inzake de uitzonderlijke belastingvermindering van 60 procent te verlengen voor de stortingen in 2021.Van harte dank voor je gulle glimlach!