top of page
Rode bol_aquarel.png
Rode bol_aquarel.png
Contactclown Contactclowns Talking Stick Mentaal welzijn Geestelijk welzijn Dementie Alzheimer
Rode bol_aquarel.png
Blauwe bol_aquarel.png

MISSIE

EN VISIE

Rode bol_aquarel.png
MISSIE EN VISIE
Rode bol_aquarel.png

De

kwetsbare mens als gids

in het contact

Contactclowns Talking Stick wil een respectvol en hartelijk bezoek brengen aan zorgbehoevende mensen en aan wie hen omringen.

Wij gaan op weg met mensen in een kwetsbare situatie en volgen hen in hun wereld van dementie of ziek zijn, isolement of verzonkenheid, verstandelijke, fysieke of andere beperkingen. We zijn bevoorrechte getuigen van hun verhaal, ook al kennen of begrijpen we dat niet. We voelen ons steeds opnieuw geraakt als we een lach, een traan of een woord ontlokken. We zijn ontroerd als wij ogenschijnlijk diep verzonken of moeilijk bereikbare mensen op een speelse en veilige manier prikkelen en zien openbloeien.

 

Samen voelen en geraakt worden. Jezelf laten beroeren en ontroeren. Samen genieten van menselijke contacten. Dat schept vreugde en verbondenheid!

 

Waar we onze inspiratie halen en hoe wij werken en lees je hieronder.

Rode bol_aquarel.png
Rode bol_aquarel.png
Rode bol_aquarel.png
Contactclown Contactclowns Talking Stick Mentaal welzijn Geestelijk welzijn Dementie Alzheimer
Rode bol_aquarel.png

In broosheid raken en geraakt worden

Wat inspireert ons?

 • De zachte kracht van humor en muziek die ons kan meenemen naar een land vol verbeelding en muziek. Naar een broos land dat ons verlost van lastigheden en zorgen … al is het voor een ogenblik …

 • De wijze traditie van de Indiaanse talking stick of praatstok die de waarde erkent van iedere speler in het samenspel.

 • Het betekenisvol idee ‘Je wordt pas mens in het gelaat van de ander’ van filosoof Emmanuel Levinas.

 • Onze ervaring dat mensen met verschillende mogelijkheden en leeftijden zich kunnen verbinden met elkaar.

 • Het geloof dat onze bezoeken bijdragen aan de levenskwaliteit van de zorgbehoevende mens en aan een warme, meer inclusieve samenleving.

 

Dat alles zet ons in beweging!

Blauwe bol_aquarel.png

INSPIRATIE

Rode bol_aquarel.png
INSPIRATIE
Rode bol_aquarel.png
Contactclown Contactclowns Talking Stick Mentaal welzijn Geestelijk welzijn Dementie Alzheimer
Blauwe bol_aquarel.png

WERKING

Rode bol_aquarel.png
Rode bol_aquarel.png
WERKING
Rode bol_aquarel.png

Wij

gaan

ervoor!

Bezoeken

De bezoeken aan zorgbehoevende mensen vormen onze hoofdactiviteit.

 

Vormingen

Daarnaast vinden wij het bijzonder om in groep en met begeleiding van professionele docenten vaardigheden in te oefenen én persoonlijke ervaringen over onze bezoeken uit te wisselen. Onze vrijwilligers bereiden zich voor om veilig en warmmenselijk met onze doelgroepen in contact te komen.                                                       

 

Contactmomenten

Eén van onze jaarlijkse topmomenten is een gezellig gastronomisch diner met de volledige groep ten huize van onze privé-kok.

 

VZW

Wij zijn een groep van vrijwillige contactclowns, fotografen en bestuursleden. We spelen samen met professionele accordeonisten. De werking wordt gecoördineerd door een coördinator, om de twee maanden vergadert de Raad van Bestuur en jaarlijks komt de Algemene Vergadering samen.

Medaille_Hugo De Keyser prijs.png

Een beetje historie

 • We zijn in 2005 gestart met het project van Contactclowns Talking Stick.

 • Totaal onverwacht kreeg Contactclowns Talking Stick in 2007 de Hugo De Keyserprijs van de Leuvense Persclub en het Leuvens Stadsbestuur. Deze symbolische prijs is genoemd naar de overleden journalist en bekroont jaarlijks ‘een persoon, vereniging of initiatief die het leven in Leuven aangenamer heeft gemaakt, innovatief werkt en regelrecht ingaat tegen de verzuring in de maatschappij’.

 • Sinds 2009 zijn wij een vzw, erkend door de Vlaams overheid. We zijn actief in België.

 

Wij geven om uw privacy!

Contactclown Contactclowns Talking Stick Mentaal welzijn Geestelijk welzijn Mentale beperking Verstandelijke beperking
Rode bol_aquarel.png
Blauwe bol_aquarel.png

BASIS

HOUDING

Rode bol_aquarel.png
BASISHOUDING

De basishouding

van de contactclown

in actie 

Rode bol_aquarel.png

Hoe bereiken wij als contactclowns mensen in een kwetsbare situatie?

 • We luisteren naar de andere mens, diens leefomgeving en onszelf.

 • We stemmen ons af op de psychische en fysieke toestand van de andere mens.

 • We zoeken contact in respect voor elke persoon en letten op elkaars contactgrenzen.

 • We hebben aandacht voor een bijna woordeloze taal, acceptatie, echtheid, zintuiglijke benadering, humor en warmte.

 • We bieden de omgeving de kans even stil te staan en mee te genieten van ons clownsbezoek.

 • We nemen geen taken van de zorgverleners of andere (beroeps)krachten over.

 • We tillen de mensen - zoveel als mogelijk is - uit het alledaagse op.

 

Onze focus richten wij op een respectvol en passend contact.

 

Tevens stemmen wij ons af op de vragen en ideeën van de voorzieningen die een bezoek vragen.

Hoe een bezoek concreet verloopt lees je hier.

Meer info over onze doelgroepen

Meer info over hoe je een bezoek aanvraagt, vind je hier.

Rode bol_aquarel.png
bottom of page